Graanklanders

Algemeen Zeer algemeen in graanopslagplaatsen. De graanklander kan -in tegenstelling tot de rijst -en maisklander – niet vliegen. Deze keversoort tasten meestal hele graankorrels aan. Zij kunnen echter bij afwezigheid hiervan ook andere vaste meelspijzen of zetmeelhoudende waren als vermicelli, macaroni,    erwten, kastanje, eikels hondenbrood, ect. Aantasten Uiterlijk van graanklanders: Deze klanders zijn 3-5 mm groot. Deze graanklander verschilt duidelijk van zijn familieleden de rijst -en maisklander, doordat bij de graanklander de vleugels ontbreken en de    dekschilden aaneen zijn gegroeid. Zij hebben knotsvormige antennen die halverwege geknikt zijn als een elleboog. De klanders hebben een cilindrisch hard lichaam, dat rood-bruin tot zwart van kleur is. Het halsschild van deze klanders is relatief groot en nauwelijks korter dan de dekschilden. De graanklanders heeft voorts in het halsschild ovaalvormige putjes, terwijl de lijnen op de dekschilden duidelijk gescheiden zijn. De rijst- en maisklander hebben ronde putjes in het halsschild, terwijl de lijnen op de dekschilden dicht bij elkaar liggen. Deze schilden hebben voorts 2 paar oranje vlekken. Het verschil tussen de rijst- en maisklander is alleen te zien door een gedetailleerde studie van de genitaliën. Ontwikkeling graanklanders: Volledige gedaantewisseling. De vrouwelijke kever boort met haar snuit een gaatje in de graankorrel en legt hierin 1 ei, waarna zij het gaatje weer dicht maakt met een afscheidingsproduct, dat dezelfde kleur heeft als het graan. Op deze wijze kan zij 2 tot 3 eieren per dag leggen; doordat ze betrekkelijk lang leeft, kan ze in totaal wel een paar honderd eitjes leggen. Uit het ei komt een witte, pootloze larve. Deze vreet de hele korrel leeg en verpopt zich daarna in...

Meelmotten

Uiterlijk van een meelmot: Een volwassen meelmot is ca. 1 cm lang en heeft een spanwijdte van 2 tot 2.8cm.\ Voorvleugels grijs, achtervleugels geelwit. De larve van de meelmot is wit; de pop is 7 tot 9mm lang Ontwikkeling van meelmotten: Volledige gedaanteverwisseling In verwarmde gebouwen komen ca. 2 tot 3 generaties p/jaar voor Duur van ei tot imago: bij 18 tot 20 graden C ca. 90 dagen (bij 17 graden  C is dat 150 dagen). Bij temperaturen lager dan 13 graden C staat de ontwikkeling vrijwel stil. Meelmotten komen voor in allerlei levensmiddelen, zoals meel, zemelen, havermout enz. De vrouwtjes leggen 600-700 eieren, los in het product. De larven maken spinsels, meel gaat dan in trossen samenhangen Leefwijze vanmeelmotten: De uit de eitjes komende larven van de meelmot voeden zich met allerlei levensmiddelen; de andere levensstadia tasten niets aan. Volwassenen larven verlaten hun voedselbron om op zoek te gaan naar een verpoppingplaats (naden en kieren). Schade door meelmotten: Materiaal- en kwaliteitsverlies door aantasting van meel, meelproducten, cacao, chocolade, gedroogde groenten, vruchten,    noten  en andere plantaardige producten. Verontreiniging door spinsels en uitwerpselen van de larven. Meel dat door de larven van de meelmot is samengesponnen, kan voor verstopping zorgen. Bestrijding van meelmotten : Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van meelmotten kunt u het best contact op nemen met...

De huisboktor

De huisboktor heeft zich gedurende de laatste decennia in ons land ontwikkeld tot één van de schadelijkste houtvernielende insecten. De larven van deze kever, die meerdere jaren ( 3-15) in het hout leven, tasten vooral het hout (naaldhout) van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de daken. De schade kan soms zodanig zijn, dat de draagkracht van het aangetaste hout aanzienlijk vermindert. Uiterlijk en leefwijze van een huisboktor: De kevers verschijnen doorgaans van mei tot augustus en zijn 8-25 mm lang, waarbij het mannetje duidelijk kleiner is dan het vrouwtje. Ze zijn grijs tot zwart, ook wel donkerbruin van kleur. Kort na de paring legt het wijfje 140 tot 200 eieren in naden en spleten van het hout of in oude gangen nabij de uitvliegopeningen. De larven, die na enige tijd uitkomen, boren zich in het hout en houden zich in het begin dicht onder de oppervlakte op maar naarmate ze ouder worden gaan ze dieper het hout in. In de winter houden ze zich in onverwarmde ruimten stil in hun gangen en vreten niet of nauwelijks. Vooral in de zomer kan men ze horen knagen. De verpopping geschiedt in het voorjaar. De larve maakt hiervoor een verpoppingkamer in het hout. In de regel wordt ook de toekomstige uitgang naar buiten reeds voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waarna de kever later de uitvliegopening uitknaagt. Schade door de huisboktor: Vaak worden dakconstructies aangetast, waarbij zelfs dikke balken in een aantal jaren nagenoeg geheel worden verpulverd. De huisboktor tast uitsluitend het naaldhout aan. Bij grenen...

Stofluizen

Uiterlijk Klein 5mm lang. Kan verschillende kleuren hebben waaronder: bruin, wit of grijs. Lopen snel en schoksgewijs, sommigen soorten hebben vleugels. Ontwikkeling Het Vrouwtje produceert ongeveer 100 eitjes per levensduur. Het eistadium duurt gemiddeld 15 dagen. De larven zullen na 30 dagen volwassen zijn. Maximale levensduur is 5 tot 9 maanden. Leefwijze Komt voor op donkere, vochtige plaatsen. Voed zich met algen, stuifmeel en schimmels. Komt ook voor in voorraden levensmiddelen en in oude boeken. Wering/preventie Levensmiddelen niet vochtig opslaan en bewaren. Indien ruimtes droogstoken en goed...

Kattenvlooien

Uiterlijk van de kattenvlo: De kattenvlo is zijdelings afgeplat, lichtgeel tot zwart, vleugelloos en heeft goed ontwikkelde springpoten. De zelden voorkomende hondenvlo heeft nagenoeg hetzelfde uiterlijk. Het verschil zit hem in de lengte van de eerste wangtandkam. Bij de hondenvlo is de eerste wangtandkam ongeveer half zo lang als de tweede; bij de kattenvlo is de eerste tand van de wangenkam iets korter dan de tweede. Ontwikkeling van de kattenvlo: Volledige gedaanteverwisseling. Duur van het eistadium enige dagen tot enkele weken. Wijfje legt 4 tot 8 eitjes na elke bloedmaaltijd, in totaal tot enkele honderden. Duur van ei tot volwassen dier ca. 4 tot 6 weken bij kamertemperatuur. Het popstadium kan gedurende lange tijd in rust verkeren. Een volwassen kattenvlo kan ca. 1 jaar oud worden. Leefwijze van de kattenvlo: De kattenvlo voedt zich met bloed van honden of katten, bij de mens kan de kattenvlo niet overleven, maar doet wel een proefbeet. Leeft zowel op de gastheer (hond of kat), als in of nabij de slaapplaats van de gastheer. De larven leven van dode insecten of uitwerpselen van volwassen vlooien. Eieren worden meestal niet gelegd op de gastheer, maar ergens op de grond. Schade/overlast door kattenvlooien: Kattenvlooien kunnen als tussengastheer optreden voor verschillende lintwormen, vooral voor de hondenlintworm. Wering/preventie van kattenvlooien: Huisdieren regelmatig controleren op de aanwezigheid van vlooien; dit kan met de zogenaamde vlooienkam. Dagelijks zorgvuldig stofzuigen, zeker vlak voor de vakantie. Wat kunt u zelf doen tegen kattenvlooien: Kleden en matten uit de honden- en kattenmand in de zon hangen en goed uitkloppen (indien mogelijk wassen bij 60°C). Zorgvuldig stofzuigen (stofzak weggooien). Huisdieren zonodig behandelen met...