Mieren

Er zijn veel verschillende soorten (tuin)mieren zo is er bijvoorbeeld de zwartbruine wegmier, bruine mier, glanzende houtmier, grote gele grondmier Uiterlijk van een mier: De werksters van de tuinmieren zijn alle 0,3 tot 0,4 cm lang (alleen de   glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca 0,5 cm); antennen altijd geknikt. De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan werksters. Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan werksters. De kleuren zijn vaak beschreven in de naam. Ontwikkeling van mieren: Volledige gedaanteverwisseling. Een tuinmierenkolonie is ’s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt. De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer. De werksters leven soms 2 tot 3 jaar. Leefwijze van mieren: Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een “bruidsvlucht”, hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen. De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten. Uit de gelegde eitjes komen weer werksters. Tuinmieren voeden zich met andere insecten en zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen. De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond. Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen. Bestrijding van mieren: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van mieren kunt u het best contact op nemen met...

Bruinband Kakkerlakken

Uiterlijk van bruinband Kakkerlakken: De bruinband kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak maar heeft geen lengtestrepen op het borstschild en heeft langere antennes. Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje. Heeft een lichte dwars streep op borstschild en achterlijf. Ontwikkeling van bruinband Kakkerlakken: Periode van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 100-140 dagen, bij 30C, en 8 maanden bij 24C. Vrouwtje produceert ongeveer 16 eitjes per eipakket. Volwassen dier wordt tussen 3 en 4 maanden oud. Leefwijze van bruinband Kakkerlakken: Komt voor op drogere plaatsen als de duitse kakkerlak. Is niet licht schuw. Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang. Eet graag zetmeel producten en stijfsel van behang en boekenlijm. Schade door bruinband Kakkerlakken: Bevuilen van voedingsmiddelen. Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten. Bestrijding van bruinband Kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van bruinband Kakkerlakken kunt u het best contact op nemen met...

Amerikaanse Kakkerlakken

Uiterlijk Amerikaanse Kakkerlakken: Volwassen dier glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en  pronotum. Lengte ca. 2,8 tot 4,4 cm excl. de lange antennes. Mannetjes hebben vleugels die achter het achterlijf uitsteken, bij vrouwtjes bedekken de vleugels juist het achterlijf. De larve heeft hetzelfde uiterlijk als het volwassen dier, maar ongevleugeld; kleur bleekbruin; larven vervellen tijdens groei 7 tot 13 maal. Het eipakket heeft een bruin-zwart chitine-omhulsel; bevat ongeveer 16 eitjes. Ontwikkeling van Amerikaanse Kakkerlakken: Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur van het eistadium 5 weken bij 30°C; 7 weken bij 25°C. Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 20 tot 60 eipakketjes gedurende hun leven, welke zij na 1 tot 6 dagen afzetten op een gunstige, verscholen plek. Duur larvale stadium 5 tot 9 maanden bij ca. 30°C; bij lagere temperatuur tot langer dan 1 jaar. Duur van ei tot volwassen dier 6 tot 10 maanden bij 30°C en langer dan 1 jaar bij een lagere temperatuur. Maximum leeftijd volwassen dier 2 jaar Leefwijze van Amerikaanse Kakkerlakken: Lichtschuw, alleseter, bij voorkeur voedingsmiddelen van de mens. Amerikaanse kakkerlakken kunnen 4 tot 6 weken zonder voedsel leven; geen voorraadvorming. Optimale ontwikkeling/activiteit bij 28°C; geprefereerde temperatuur 25  tot 33°C. Donkere, warme, vochtige plaatsen. Verspreiding voornamelijk via internationaal handelsverkeer van vooral voedingsmiddelen. Schade/overlast Bevuilen van voedsel; zijn dragers van bacteriën en mijten; verslepen smetstoffen (salmonellosen). Wering/preventie van Amerikaanse Kakkerlakken: Voedsel ontnemen door te zorgen voor een goede hygiëne. Zo mogelijk dichten van naden en kieren. Levensmiddelen in koele magazijnen bewaren. Bestrijding van Amerikaanse Kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van Amerikaanse Kakkerlakken kunt u het best contact op nemen met...

Duitse kakkerlakken

De Duitse Kakkerlak is de meeste voorkomende Kakkerlak in België. Ze komen vaak in grote aantallen voor, in woonhuizen, bakkerijen, hotels, ziekenhuizen, restaurants en levensmiddelenbedrijven. Omdat ze lichtschuw zijn verschuilen ze zich bij motoren van koelkasten, in, onder en achter keukenkastjes, onder de plinten, in badkamers, in kieren en naden en in leidingkokers. Uiterlijk Duitse kakkerlak: Volwassen dier lichtbruin, 2 zwarte lengtestrepen op borstschild, 1 tot 1,5 cm lang exclusief antennen. Vliegt alleen bij zeer hoge temperatuur. Nimf donkerder van kleur, geen vleugels, vervellen tijdens groei 5 tot 7 maal. Eipakket 0,8 x 0,3 x 0,2 cm groot, bevat gemiddeld 30 eitjes. Ontwikkeling Duitse kakkerlak: Onvolledige gedaanteverwisseling. Eistadium 2 tot 5 weken, per wijfje gemiddeld 7 eipakketjes. Larvale stadium duurt 6 weken, bij lage temperatuur tot ca. 0,5 jaar. Duur van ei tot volwassen dier ca. twee maanden bij 25C. Maximum leeftijd volwassen dier ca. 6 maanden, in laboratorium tot ca. 1 jaar. Leefwijze Duitse kakkerlak: De Duitse kakkerlak is lichtschuw en een alleseter (vochtige en verse voedingswaren). Kunnen 10 tot 40 dagen zonder voedsel. Leeft op donkere, warme, wat vochtige plaatsen, optimale temperatuur is 30C. Voorkeurstemperatuur is 25C tot 32C Schade/overlast van de Duitse kakkerlak: Bevuilen voedsel, verslepen smetstoffen (salmonellosen e.d.). Zijn drager van bacterieen en mijten. Verspreiden een onaangename geur door uitscheiding via de rugklier. Wering/preventie van de Duitse kakkerlak: Afdichten naden en kieren na de behandeling. Afvalstortplaatsen afgedekt houden met 30 cm dikke laag zand of verdichten gestort afval. Zorgvuldige hygiene in acht nemen. Bestrijding van Duitse kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van Duitse kakkerlakken kunt u het best contact op nemen met...

Oosterse kakkerlakken

Uiterlijk van een oosterse kakkerlak: De volwassen oosterse kakkerlak is blauwzwart, 2.1 tot 2.8cm lang,   excl. antennen. De vrouwtjes hebben kleine vleugels, mannetjes grotere vleugels, kunnen niet vliegen. Nimf ongevleugeld, zeer donker gekleurd, lijkt op volwassen dier. Eipakket ca. 1 x 0.5 x 0.3cm groot; bevat gemiddeld 16 eitjes. Ontwikkeling van kakkerlaken: Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur eistadium bij 20 graden C ca. 80 dagen; gemiddeld 8 eipakketten per wijfje. Larvaal stadium bij bij mannetjes 5 maanden bij 30C en bij vrouwtjes 9 maanden, bij temperaturen onder de 25C langer dan een jaar. Maximum leeftijd volwassen dier bij 20 graden C ca. 9 maanden. Leefwijze van kakkerlakken: kakkerlakken zijn Lichtschuw, alleseter maar bij voorkeur zoet en zetmeel. kakkerlakken kunnen niet goed klimmen op gladde oppervlakten. Oosterse kakkerlakken kunnen 2 tot 4 weken leven zonder voedsel. 15 uur bij -4 graden C is doorgaans fataal, optimale temperatuur ca. 25  graden C. Bevind zich vooral op vochtige, donkere plaatsen in keukens, in kruipruimten/kelder, voornamelijk bij waterleidingen. Schade door kakkerlakken: kakkerlakken bevuilen voedsel, drager van o.a. bacterien en mijten. Verslepen smetstoffen. Verspreiding van een onaangename geur door uitscheiding via de  rugklier. Wering/preventie van kakkerlakken: Zorgvuldig hygiene betrachten, dichten naden en kieren. Strategisch situering en/of inrichting van keukens, vooral van belang in verzorgingsinstellingen en horeca. Levensmiddelen bewaren in koele magazijnen. Voortplantingsbronnen saneren. Bestrijding van kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van kakkerlakken kunt u het best contact op nemen...