Het Zilvervisje

Het Zilvervisje Franjestaarten, niet geheel terecht ook wel zilvervisjes genoemd, is een “groep” van primitieve, ongevleugelde insecten waaronder de zilvervisjes (Zygentoma) en rotsspringers (Microcoryphia) vallen. De Nederlandse naam is afgeleid van de wetenschappelijke naam van het historische taxon “Thysanura” (thysan = borstel; ura = staart) waar de dieren ooit in waren ondergebracht. Er bestaat tegenwoordig grote twijfel aan of de franjestaarten een monofyletische groep vormen, maar dat doet aan de betekenis van de inmiddels ingeburgerde Nederlandse naam voor de groep niets af. In Nederland en België komen weinig soorten voor; veel mensen zullen echter wel eens een zilvervisje of een papiervisje hebben gezien. Thysanura? De Nederlandse naam “franjestaarten” kon lange tijd worden opgevat als synoniem voor een van de vele betekenissen van het taxon “Thysanura” (meestal geclassificeerd als orde), dat op zijn beurt in de betekenis van franjestaarten strikt genomen als Triplura door het leven had moeten gaan (zie onder Thysanura). Veel literatuur behandelt de dieren echter (nog) als de orde Thysanura in de subklasse Apterygota (die eveneens verouderd is). Lichaamsbouw Franjestaarten zijn enigszins dorsoventraal afgeplatte, langwerpige insecten, met drie lange staartachtige aanhangsels aan het uiteinde van het achterlijf. De monddelen zijn mandibulaat, waarbij elke mandibel tweearticulatiepunten heeft met de kopcapsule. De samengestelde ogen zijn klein of geheel afwezig en staan ver uiteen. Ocelli kunnen aanwezig zijn maar ook ontbreken. De tarsi bezitten drie tot vijf segmenten. De ‘staarten’ worden gevormd door twee cerci en een mediale caudale draad. Het achterlijf bestaat uit elf segmenten, waarvan het laatste vaak is gereduceerd. Van een echte gedaanteverwisseling is geen...

Stofluizen

Uiterlijk Klein 5mm lang. Kan verschillende kleuren hebben waaronder: bruin, wit of grijs. Lopen snel en schoksgewijs, sommigen soorten hebben vleugels. Ontwikkeling Het Vrouwtje produceert ongeveer 100 eitjes per levensduur. Het eistadium duurt gemiddeld 15 dagen. De larven zullen na 30 dagen volwassen zijn. Maximale levensduur is 5 tot 9 maanden. Leefwijze Komt voor op donkere, vochtige plaatsen. Voed zich met algen, stuifmeel en schimmels. Komt ook voor in voorraden levensmiddelen en in oude boeken. Wering/preventie Levensmiddelen niet vochtig opslaan en bewaren. Indien ruimtes droogstoken en goed...

Kattenvlooien

Uiterlijk van de kattenvlo: De kattenvlo is zijdelings afgeplat, lichtgeel tot zwart, vleugelloos en heeft goed ontwikkelde springpoten. De zelden voorkomende hondenvlo heeft nagenoeg hetzelfde uiterlijk. Het verschil zit hem in de lengte van de eerste wangtandkam. Bij de hondenvlo is de eerste wangtandkam ongeveer half zo lang als de tweede; bij de kattenvlo is de eerste tand van de wangenkam iets korter dan de tweede. Ontwikkeling van de kattenvlo: Volledige gedaanteverwisseling. Duur van het eistadium enige dagen tot enkele weken. Wijfje legt 4 tot 8 eitjes na elke bloedmaaltijd, in totaal tot enkele honderden. Duur van ei tot volwassen dier ca. 4 tot 6 weken bij kamertemperatuur. Het popstadium kan gedurende lange tijd in rust verkeren. Een volwassen kattenvlo kan ca. 1 jaar oud worden. Leefwijze van de kattenvlo: De kattenvlo voedt zich met bloed van honden of katten, bij de mens kan de kattenvlo niet overleven, maar doet wel een proefbeet. Leeft zowel op de gastheer (hond of kat), als in of nabij de slaapplaats van de gastheer. De larven leven van dode insecten of uitwerpselen van volwassen vlooien. Eieren worden meestal niet gelegd op de gastheer, maar ergens op de grond. Schade/overlast door kattenvlooien: Kattenvlooien kunnen als tussengastheer optreden voor verschillende lintwormen, vooral voor de hondenlintworm. Wering/preventie van kattenvlooien: Huisdieren regelmatig controleren op de aanwezigheid van vlooien; dit kan met de zogenaamde vlooienkam. Dagelijks zorgvuldig stofzuigen, zeker vlak voor de vakantie. Wat kunt u zelf doen tegen kattenvlooien: Kleden en matten uit de honden- en kattenmand in de zon hangen en goed uitkloppen (indien mogelijk wassen bij 60°C). Zorgvuldig stofzuigen (stofzak weggooien). Huisdieren zonodig behandelen met...

Mieren

Er zijn veel verschillende soorten (tuin)mieren zo is er bijvoorbeeld de zwartbruine wegmier, bruine mier, glanzende houtmier, grote gele grondmier Uiterlijk van een mier: De werksters van de tuinmieren zijn alle 0,3 tot 0,4 cm lang (alleen de   glanzende houtmier is meestal iets forser tot ca 0,5 cm); antennen altijd geknikt. De koninginnen zijn gevleugeld, groter dan werksters. Ook de mannetjes zijn gevleugeld, maar kleiner dan werksters. De kleuren zijn vaak beschreven in de naam. Ontwikkeling van mieren: Volledige gedaanteverwisseling. Een tuinmierenkolonie is ’s winters in rust, tenzij het nest zich nabij een warmtebron bevindt. De eiafzetting vindt plaats in het voorjaar en de zomer. De werksters leven soms 2 tot 3 jaar. Leefwijze van mieren: Koninginnen en mannetjes ondernemen met grote aantallen tegelijk in de zomer een “bruidsvlucht”, hierbij bevruchten de mannetjes de koninginnen. De mannetjes sterven na de bruidsvlucht, de koninginnen gaan nieuwe nesten inrichten. Uit de gelegde eitjes komen weer werksters. Tuinmieren voeden zich met andere insecten en zoetigheid. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld honingdauw, een uitscheidingsproduct van bladluizen. De glanzende houtmier heeft vaak nesten in rottend hout onder de grond. Nesten vooral buiten, van waaruit de werksters soms terecht komen in woningen. Bestrijding van mieren: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van mieren kunt u het best contact op nemen met...

Bruinband Kakkerlakken

Uiterlijk van bruinband Kakkerlakken: De bruinband kakkerlak lijkt op de duitse kakkerlak maar heeft geen lengtestrepen op het borstschild en heeft langere antennes. Mannetje heeft langere vleugels dan het vrouwtje. Heeft een lichte dwars streep op borstschild en achterlijf. Ontwikkeling van bruinband Kakkerlakken: Periode van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 100-140 dagen, bij 30C, en 8 maanden bij 24C. Vrouwtje produceert ongeveer 16 eitjes per eipakket. Volwassen dier wordt tussen 3 en 4 maanden oud. Leefwijze van bruinband Kakkerlakken: Komt voor op drogere plaatsen als de duitse kakkerlak. Is niet licht schuw. Zit vaak achter schilderijen, boekenkasten en behang. Eet graag zetmeel producten en stijfsel van behang en boekenlijm. Schade door bruinband Kakkerlakken: Bevuilen van voedingsmiddelen. Dragen en verspreiden van bacteriën en mijten. Bestrijding van bruinband Kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van bruinband Kakkerlakken kunt u het best contact op nemen met...

Amerikaanse Kakkerlakken

Uiterlijk Amerikaanse Kakkerlakken: Volwassen dier glanzend roodbruin, met lichtgele plekken op vleugels en  pronotum. Lengte ca. 2,8 tot 4,4 cm excl. de lange antennes. Mannetjes hebben vleugels die achter het achterlijf uitsteken, bij vrouwtjes bedekken de vleugels juist het achterlijf. De larve heeft hetzelfde uiterlijk als het volwassen dier, maar ongevleugeld; kleur bleekbruin; larven vervellen tijdens groei 7 tot 13 maal. Het eipakket heeft een bruin-zwart chitine-omhulsel; bevat ongeveer 16 eitjes. Ontwikkeling van Amerikaanse Kakkerlakken: Onvolledige gedaanteverwisseling. Duur van het eistadium 5 weken bij 30°C; 7 weken bij 25°C. Volwassen wijfjes produceren gemiddeld 20 tot 60 eipakketjes gedurende hun leven, welke zij na 1 tot 6 dagen afzetten op een gunstige, verscholen plek. Duur larvale stadium 5 tot 9 maanden bij ca. 30°C; bij lagere temperatuur tot langer dan 1 jaar. Duur van ei tot volwassen dier 6 tot 10 maanden bij 30°C en langer dan 1 jaar bij een lagere temperatuur. Maximum leeftijd volwassen dier 2 jaar Leefwijze van Amerikaanse Kakkerlakken: Lichtschuw, alleseter, bij voorkeur voedingsmiddelen van de mens. Amerikaanse kakkerlakken kunnen 4 tot 6 weken zonder voedsel leven; geen voorraadvorming. Optimale ontwikkeling/activiteit bij 28°C; geprefereerde temperatuur 25  tot 33°C. Donkere, warme, vochtige plaatsen. Verspreiding voornamelijk via internationaal handelsverkeer van vooral voedingsmiddelen. Schade/overlast Bevuilen van voedsel; zijn dragers van bacteriën en mijten; verslepen smetstoffen (salmonellosen). Wering/preventie van Amerikaanse Kakkerlakken: Voedsel ontnemen door te zorgen voor een goede hygiëne. Zo mogelijk dichten van naden en kieren. Levensmiddelen in koele magazijnen bewaren. Bestrijding van Amerikaanse Kakkerlakken: Voor vrijblijvend advies over het bestrijden van Amerikaanse Kakkerlakken kunt u het best contact op nemen met...